Política de Cookies

Aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es descarreguen al dispositiu des del qual vostè accedeix a aquest lloc web i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i l’hora de la seva entrada i els continguts seleccionats per vostè, el qual permetrà al titular del lloc web, en aquest cas, el Ambiotec  millorar la qualitat i seguretat dels dits continguts. L’informem que l’ús de “cookies” en la web de la qual forma part aquest lloc web està legitimat sense que sigui necessari el seu consentiment exprés d’acord amb l’article 20.f de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (LQPD). En aquells casos en els quals les dades que recullen les “cookies” d’aquest lloc web puguin ésser considerades com a dades personals, Ambiotec tractarà aquestes de conformitat amb la política de privacitat[1] de la Plataforma a la qual s’integra aquest lloc web.

Quines “cookies” utilitzem?

Ambiotec utilitza “cookies” d’anàlisis (Google Analytics) per amb el fi de quantificar el nombre d’usuaris de la web i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la seva utilització i de l’activitat que fan els usuaris, tot allò amb l’unic fi de millorar contínuament el rendiment de la web.

Darrera actualització: març del 2020